MDYD-994 - 凑莉久2015年番号 私、実は夫の上司に犯

MDYD-994 - 凑莉久2015年番号 私、実は夫の上司に犯

丽支之核,外赤内黄,则黄离之美也。  至小暑后,色转红黄,渐抽长如须,此草自苗至老,叶皆有淡红晕。

粤志∶广中产黄藤熬汁,即藤黄也。食物宜忌云∶性平,味甘,舒脾;广志云∶暖胃;药性考云∶生研用,下痰;炒熟用,开胃醒脾滑肠。

 造云百草∶法秘不传,得名范志,块造方端,用之应效,馈远人欢。解砒毒刘霞裳云∶凡人食砒垂死者,用南天竹子四两,擂水服之立活。

罨上即破脓出,数服而愈。又以浸酒,味甚美,其蕉心嫩白,可为。

外必以蜃灰饰之,庶久藏不坏。内容:五杂俎∶出弱水西,形如雀卵,色颇淡白,焚之辟邪去秽,鬼魅避之。

其风从指甲缝中出,对指尖以竹纸铺几上验之,纸能吹动内容:生阴山脚下,立夏时发苗,独茎蔓生,茎穿叶心,茎上又发叶,叶下圆上尖如犁耙,又角风,枝梗有刺。味甘气香,能健脾胃,饮食难消运者宜之。

Leave a Reply